Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

McDonalds Nitra

 

 

 Margarétka – centrum, s.r.o.

                                                                 poradenské a vzdelávacie

centrum

 

-         Pracujeme s predškolákmi, s deťmi s odloženou školskou dochádzkou a so školákmi

-         poskytujeme poradenstvo pre rodičov detí s výchovno – vzdelávacími problémami

-         pomôžeme aj  deťom so špeciálnymi potrebami, ktoré majú problémy s čítaním, písaním, diktátmi,                    matematikou... a deťom s ADHD

-         s každým dieťaťom pracujeme individuálne  

-         rozvíjame u detí psychické funkcie, ktoré sú predpokladom zvládnutia základných školských zručností:

     ▪ rozvoj sluchového vnímania

     ▪ rozvoj zrakového vnímania 

     ▪ rozvoj priestorovej a Ľ – P orientácie

     ▪ rozvoj jemnej a hrubej motoriky

     ▪ nácvik koncentrácie pozornosti, logického myslenia

-         pracujeme s HRV biofeedbackom

-         poskytujeme terapiu pre unavené maminy

   -–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--

     Adresa:  Piaristická  2  ( budova Stapringu - 3. poschodie, pavilón A ),   949 24    Nitra

   

     Kontakt:  psychológ:  0908 – 748 062,  špeciálny pedagóg:   0918 – 376 786

 

 

STK Robson, s.r.o.
Dlhá 106
949 07 Nitra - Janíkovce

 

Príjem zákaziek

 

Kontakt

 

   


Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

 


07:00 - 16:30 hod.
07:00 - 14:30 hod.
07:00 - 16:30 hod.
07:00 - 14:30 hod.
07:00 - 16:30 hod.

07:00 - 11:30 hod.

 


Objednávky

Tel./FaxE-mail:

 


www.robsonstk.sk

037/6561220
037/6561221
037/6561222

robsonstk@robsonstk.sk

 

ZONAplus - Ladislav Hargaš
Lehota 65, okres Nitra
Telefón: +421905 383 677
Email: info@zonaplus.sk
Web: www.zonaplus.sk

 

TOPlist
aktualizované: 15.10.2017 08:25:17